"سیروس تالاری" عضو هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، درگفت و گو با چابک‌آنلاین : عملکرد صنعت بیمه درحوزه پوشش بیمه ای صنعت نفت دارای ضعف ساختاری سیستمی است زیرا صنعت بیمه در حوزه اقتصاد ملی نقش زیادی ندارد.

کد خبر: 18492