"احمد اشتیاقی"، مدیر عامل سابق شرکت کارگزاری بانک آینده در گفتگو با چابک آنلاین: کاهش دادن نرخ سود سپرده‌ها باعث از بین رفتن ناترازی بانکها می‌شود. اینکه نامزدهای محترم ریاست جمهوری در مناظره‌ها عمدتاً وعده کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی را می‎‌دادند، نوید دهنده شرایط بهتری برای نظام بانکی است.

کد خبر: 16285