شناسه خبر : 43650

امتیاز ویژه برای معلمان غیررسمی در آزمون استخدامی

به گزارش چابک آنلاین، معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: در برنامه هفتم توسعه مصوب شد تا معلمان بتوانند پاداش پایان خدمت را دریافت کرده و استمرار خدمت بدهند و این موضوع فقط برای وزارت آموزش و پرورش مصوب شد.

وی افزود: همچنین معلمان غیررسمی شامل خرید خدمات و غیردولتی به ازای هر سال خدمت در آموزش و پرورش در آزمون استخدامی ضریب ۱۰ درصد دریافت خواهند کرد.

 

ارسال نظر