شناسه خبر : 40862

اختصاصی چابک آنلاین؛

جذابیت بازار های دیگر رکود بازار مسکن را تشدید کرد

جذابیت بازار های دیگر رکود بازار مسکن را تشدید کرد

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان تهران، اعلام کرد که ایده وام رهنی ایده جالبی است که در کشور های دیگه انجام می شود اما برای اجرایی شدن درکشور ما باید توجه داشت که چه میزان بودجه می تواند توسط دولت به این وام تخصیص داده می شود.

چابک آنلاین، سهیل سلمانیان،  مهیارفرنیا در گفت وگو با چابک آنلاین، با بیان اینکه در اجرای نهضت ملی مسکن بخشی از هزینه ساخت  قرار بوده که از طریق وام بانکی تامین بشود،افزود: اکثر بانک های کشور موظف بوده اند که وام های مورد نیاز این طرح را تامین کنند اما تعداد زیادی از بانکها در این زمینه کم کاری کردند.

وی، تصریح کرد:این کم کاری بانک ها درکنارنبود توان پرداخت منابع توسط متقاضیان  باعث شد تا  تنها یک سوم متقاضیان بتوانند مبلغ مورد نیاز طرح نهضت ملی مسکن را پرداخت کنند ودر واقع عده ای از صف انتظار نهضت ملی مسکن کنار رفتند.

فرنیا، درباره رکود حاکم بر بازار مسکن هم پیش بینی کرد که این رکود همچنان دربازارمسکن ادامه دار خواهد بود و افزود که در شرایط فعلی بازارهای دیگری هم وجود دارند که سرمایه گذاران  ترجیح می دهند تا به جای سرمایه گذاری در بازار مسکن به سمت این بازار ها حرکت کنند که این امر هم رکود مسکن را تشدید می کند.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مهندسان مشاور طراح و ناظرساختمان تهران گفت که درسالیان اخیر،افزایشی که در قیمت مسکن به وجود آمده ازحد اکثر رشدقیمتی که در جامعه انتظار می رفته بالاتر بوده است.

 

ارسال نظر