اختصاصی چابک آنلاین؛

"جلال علیپور"کارشناس صنعت بیمه: می توان دست شرکت های بیمه ای را در بخش سرمایه گذاری کمی آزادتر گذاشت اما با کنترل بیشتر، یعنی وقتی ضریبی تعریف می شود که شرکت ها حق بیمه بیمه نامه های زندگی را با درصد های تعیین شده در بازارهای متفاوت سرمایه گذاری کنند دیگر نمی شود انتظار داشت که سود قابل رقابت با…

همه اخبار
خدمات بیمه ای