برنج از مهم‌ترین غلات و اقلام غذایی کشور و به ویژه در گیلان است. یکی از مراحل سه گانه تولید برنج، کاشت است که باید پیش از آغاز آن، نشا صورت بگیرد. مرحله کاشت برنج شامل نشای آن از خزانه، دسته بندی، انتقال و کاشت در زمین کشاورزی است.

کد خبر: 51864