برداشت گل محمدی خرداد ماه در مزارع استان همدان آغاز می‌شود که در حال حاضر شهرستان ملایر و بهار بیشترین مزارع تحت کشت در سطح استان همدان را دارا می‌باشد. این محصول به عنوان یکی از محصولات کم‌آب‌بر و دارای توجیه اقتصادی بالا در ۲۶۰ هکتار از اراضی استان همدان کشت می‌شود.

کد خبر: 51750