شناسه خبر : 33853

اختصاصی چابک آنلاین؛

سود سازی کارگزاری بورس بیمه ایران کاهشی شد

سود سازی کارگزاری بورس بیمه ایران کاهشی شد

درآمدهای عملیاتی شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران در سال مالی منتهی به پایان آذرماه سال گذشته به ۱۴۶ میلیارد تومان رسید.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، این رقم در مقایسه با درآمدهای عملیاتی 257 میلیارد تومانی این شرکت در سال مالی قبل از آن، حدود 111 میلیارد تومان کاهش داشت.

شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران جزو شرکت های فرعی شرکت بیمه ایران است.

این شرکت به  خدمات کارگزاری، معامله گری و بازارگردانی می پردازد.

گفته می شودکه درآمد سود سهام شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران درسال مالی منتهی به پایان آذر ماه سال گذشته، بالغ بر 5 میلیارد و 300 میلیون تومان بوده است.

حدود 3 میلیارد و 140 میلیون تومان از درآمد سود سهام سال گذشته شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران مربوط به بورس اوراق بهادار تهران و یک میلیارد و 593 میلیون تومان آن هم مربوط به سود سهام شرکت بیمه اتکایی امین بوده است.

کارنامه کاری سال گذشته شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران، سود عملیاتی 42 میلیارد تومانی را نمایش می دهد.

این رقم در مقایسه با سود عملیاتی 160 میلیارد تومانی این شرکت در سال گذشته، نزدیک به 118 میلیارد تومان کاهش داشت.

از منظر سود خالص و سود انباشته نیز، شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران درسال مالی منتهی به آذر ماه سال گذشته روندی کاهشی داشت.

سود خالص شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران در سال مالی منتهی به پایان آذرماه سال گذشته به رقم 40 میلیارد و 722 میلیون تومان رسید که د ر مقایسه با سال قبل از آن کاهشی 111 میلیارد تومانی داشت.

photo_2023-05-15_14-45-11

از سوی دیگرسود انباشته شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران هم در سال مالی منتهی به پایان آذرماه سال گذشته به 41 میلیارد تومان رسید.

این رقم در مقایسه با سود انباشته 225 میلیارد تومانی این شرکت در سال گذشته حدود، 184 میلیارد تومان کاهش داشت.

گفته می شودکه شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران درسال مالی منتهی به آذرماه سال گذشته برای پوشش های بیمه ای خود جمعا مبلغ 905 میلیون تومان به شرکت بیمه ایران حق بیمه پرداخت کرده است.

به عبارت دقیق تر شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران در سال مالی منتهی به آذرماه سال گذشته حدود 834 میلیون تومان بابت حق بیمه تکمیلی پرسنل، 37 میلیون تومان بابت حق بیمه وسائط نقلیه و 33 میلیون تومان هم بابت حق بیمه آتش سوزی به شرکت بیمه ایران پرداخت کرده است.

برهمین اساس دارایی های ثابت مشهود شرکت کارگزاری بورس بیمه ایر ان در مدت مورد نظر این گزارش، تا ارزش 51 میلیارد و 56 میلیون تومان در مقابل خطرات ناشی از حریق، سیل و زلزله از پوشش بیمه ای برخوردار بوده است.

شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران در سال 1396، مبایعه نامه ای را با شرکت توسعه کسب و کار سبا در قبال واگذاری 4 درصد ازسهام شرکت بیمه ایران معین بسته  که گفته می شودهنوز انتقال مالکیت قانونی مربوط به عرصه و اعیان ملک گاندی انجام نشده است.

البته طبق آخرین تصمیمات انجام شده ،قرار بر انتقال مالکیت ملک مزبور به شرکت بیمه ایران بوده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای