شناسه خبر : 26564

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به تجارت نو رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به تجارت نو رسید

‌در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش ۰.۸۵ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه ما با کاهش ۰.۰۹ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه حکمت صبا با کاهش ۲.۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه زندگی باران بود که ۰.۰۶ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۲.۷۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۰.۲۵ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با افزایش ۳.۲۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد با افزایش ۰.۰۷ درصد به نماد شرکت بیمه نوین رسید.

حجم خرید و فروش شرکت بیمه کارآفرین در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از ۲۵ شرکت بیمه فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۴ شرکت قرمزپوش و نماد ۱۰ شرکت سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای