شناسه خبر : 33795

اختصاصی چابک آنلاین؛

۸ شرکت بیمه ای در سال ۱۴۰۱ نسبت خسارت خود را بهبود بخشیدند

۲۷ شرکت بیمه ای ۶۸ هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده اند

8 شرکت بیمه ای در سال 1401 نسبت خسارت خود را بهبود بخشیدند

براساس آخرین گزارش عملکرد و صورت های سود و زیان منتشر شده برای ۲۷ شرکت بیمه ای فعال در بازار سرمایه ، درآمد حاصل از حق بیمه صادره این شرکت ها در سال ۱۴۰۱ به حدود ۱۲۳ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه به عملکرد سال ۱۴۰۰، به میزان ۶۸ درصد رشد داشته است.

چابک آنلاین، سعید رشیدی، همچنین این شرکت ها در سال 1401، بالغ بر 68 هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده اند که این عنوان نیز در مقایسه باعملکرد سال 1400، به میزان 59 درصد رشد داشته است.

بنابراین،رشد بیشتردرآمد های حاصل از حق بیمه های صادره نسبت به خسارت های پرداختی، باعث شد تا نسبت ضریب خسارت این شرکت ها نیز تاحدودی بهبود یابد و به محدوده عدد 0.55 برسد.

عددی که نشان می دهد،خسارت های پرداخت شده کمی بیشتر از نصف درآمدهای شناسایی شده از حق بیمه های صادره بوده  و می توان گفت ریسک درآمدهای ناشی از عملیات بیمه گری شرکت ها بالا بوده است.

بر این اساس، اگر از مجموع عملکرد این شرکت ها نسبت بگیریم مشخص می شود این نسبت برای آمار تجمیعی آنها بهبود یافته و ریسک صنعت بیمه در سال 1401، تاحدی در حال کاهش است.

اما زمانی که جزئیات عملکرد شرکت ها را مشاهده کنیم مشخص می شود بین 27 شرکت بررسی شده، نسبت خسارت تنها در 8 شرکت بهبود یافته و برای 4 شرکت ثابت بوده است.

همچنین مشاهده می شود، نسبت خسارت در 15 شرکت ضعیف تر شده است.

با این حال،می توان گفت بخش عمده صنعت بیمه ایران در سال گذشته با افزایش ریسک عملیاتی رو به رو بوده است.

در جداول زیر تغییرات حق بیمه صادره، خسارت پرداختی و نسبت خسارت شرکت های بیمه ای قابل مشاهده است.

برای مشاهده جدول در سایز اصلی بر روی آن کلیک کنید

1

برای مشاهده جدول در سایز اصلی بر روی آن کلیک کنید

Capture

طبق ارقام موجود در جدول ، در سال گذشته بیشترین رشد حق بیمه صادره در سه شرکت بیمه دانا «دانا» ، بیمه دی «ودی» و بیمه آرمان «آرمان» به ثبت رسیده است.

بیشترین رشد خسارت های پرداختی مربوط به سه شرکت بیمه خاورمیانه «بخاور» ، بیمه رازی «ورازی» و بیمه آرمان «آرمان» بوده است.

دراین بین بیمه معلم توانسته مبلغ خسارت های پرداختی خود را کاهش دهد که بهترین عملکرد در این شرکت به ثبت رسیده است.

آمار مربوط به تغییرات نسبت خسارت شرکت ها نیز نشان می دهد، در سال گذشته بیمه پاسارگاد«بپاس» بهترین رتبه را به خود اختصاص داده است و فعالیت های عملیاتی این شرکت نسبت به سایرین کمترین ریسک را متحمل شده است.

با این حال بیمه معلم «ومعلم» ، بیمه دانا«دانا» و بیمه دی «ودی» توانسته اند نسبت خسارت را بیشتر از سایرین بهبود بخشند و به میزان قابل توجهی از ریسک فعالیت های خود بکاهند.

باید توجه داشت برای بررسی عملکرد کلی شرکت ها نمی توان تنها به نسبت خسارت آنها توجه داشت و توجه به سرمایه گذاری ها وپوشش ریسک قراردادها و ساختار هزینه ای شرکت ها نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای