اصغر آقاپور، مشاور دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران: قراردادهای بزرگی در کمیته مناقصات بررسی شده و از حدود 80 قرارداد فقط 2 قرارداد به نتیجه نرسید،چون بنای این موضوع به تازگی گذاشته شده و این نیاز وجود دارد که شرکت های بیمه ای با آگاهی بیشتری در این حوزه به کمک کمیته مناقصات بیایند و همان 2 شرکتی که تجربه سختی داشتند و قوانین کمیته را رعایت نکردند امروز به این نتیجه رسیدند که باید پایبند نرخ های فنی کمیته بود. مشروح گفتگو چابک آنلاین با مشاور دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران به زودی منتشر خواهد شد.

کد خبر: 23545