"علیرضا مقرب" دبیر کار گروه تخصصی بیمه های آتش سوزی سندیکای بیمه گران ایران در گفت و گو با چابک‌آنلاین: بیمه‌های آتش سوزی از نظر رتبه در کشور بعد از بیمه های خودرو و از نظر تعداد تقریبا هم ردیف با بیمه‌های زندگی قرار می‌گیرند. این نوع بیمه نامه از تعداد بیمه نامه‌هایی که در بازار صادر می‌شود حدود 5.4 درصد از سهم بازار را در اختیار دارد که تقریبا همین درصد در 11 ماهه سالجاری نیز رعایت شده است .ضریب خسارت بیمه آتش سوزی درسال گذشته 49 درصد بود. مشروح گفتگو چابک آنلاین با دبیر کارگروه تخصصی بیمه های آتش سوزی سندیکای بیمه گران ایران بزودی منتشر خواهد شد.

کد خبر: 21459