شرکت بیمه پاسارگاد
 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  ‌در چهارمین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  "مهرنوش نجابتی" مدیر بیمه‌های مسئولیت شرکت بیمه پاسارگاد در گفت و گو با چابک آنلاین، گفت: بیشترین خسارت در بیمه نامه‌های مسئولیت حرفه‌ای در رشته‌های پزشکی و مهندسی است که این افزایش ضریب خسارت در رشته‌های پزشکی به دلیل ماهیت کارکادرپزشکی است نه اینکه قصوری رخ داده بلکه جنس کار آنها به این ترتیب است که مطالبه خسارت بیشتری صورت می‌گیرد.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  " مصطفی رجب بلوکات"، مدیر بیمه‌های آتش‌سوزی شرکت بیمه پاسارگاد درگفت و گو با چابک آنلاین: درتنها حوزه‌ای که ظرفیت خوبی وجود دارد بیمه‌های آتش سوزی منازل مسکونی است که متاسفانه آماردقیقی از اینکه چند درصد از منازل مسکونی کشور بیمه شده اند وجود ندارد / یک ظرفیت حداقلی 70 درصدی دراین حوزه وجود دارد اما برای شبکه فروش به دلیل حق بیمه ناچیزی که دارد به تنهایی جذاب نیست.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  "مهرنوش نجابتی" مدیر بیمه‌های مسئولیت شرکت بیمه پاسارگاد در گفت و گو با چابک آنلاین، گفت: برداشتی که کانون پیمانکاران عمرانی کشور از تغییرات جدید بیمه نامه مسئولیت کارفرما داشتند به دلیل مشاوره اشتباهی بوده که به آنها داده شده بود و دقیقا سیاست بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه‌ای حفظ و حمایت از حقوق بیمه گذاران بوده است.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  " مصطفی رجب بلوکات"، مدیر بیمه‌های آتش سوزی شرکت بیمه پاسارگاد درگفت و گو با چابک آنلاین: موضوع کم بیمه گی به ماده 10 قانون بیمه اشاره دارد که اگر مالی کمتر از ارزش واقعی بیمه شود، در هنگام پرداخت خسارت به قیمتی که بیمه شده پرداخت می شود و این به این معناست که بیمه گذار آن بخشی از دارایی خود را که کم بیمه کرده است دراصل پیش خود بیمه کرده و با بیمه گر شریک شده است.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  "مهرنوش نجابتی" مدیر بیمه‌های مسئولیت شرکت بیمه پاسارگاد در گفت و گو با چابک آنلاین، با بیان اینکه رشد فعالیت های تجاری و پروژه های عمرانی به تناسب رشد شرکت های بیمه ای نیست، افزود: این موضوع منجر به رقابت های مخرب مابین شرکت های بیمه ای می شود و شرکت ها به جای اینکه برروی کیفیت خدمات خود سرمایه گذاری کنند بر روی حق بیمه رقابت می کنند.مشروح مصاحبه تفصیلی با مدیر بیمه های مسئولیت شرکت بیمه پاسارگاد به زودی منتشر می شود.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  " مصطفی رجب بلوکات"، مدیر بیمه‌های آتش سوزی شرکت بیمه پاسارگاد درگفت و گو با چابک آنلاین: هیات مدیره و مدیر هر ساختمان و مجتمع که بیش از دو مالک در آن مستقر باشند، طبق قانون موظف به بیمه کردن آن بوده و اگر بیمه نکنند، مسئول جبران خسارت آتش سوزی هستند.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  مجمع عمومی عادی شرکت بیمه پاسارگاد برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ روز چهارشنبه 19 خرداد ماه سالجاری برگزار شد.