محمد ابراهیم تحسیری

محمد ابراهیم تحسیری

مدیر عامل شرکت بیمه معلم

مدرک تحصیلی

کارشناسی مدیریت دولتی

سوابق کاری:

معاون مدیر کل بازرس ویژه امور اقتصادی و دارایی

عضو هیات عامل سازمان خصوصی سازی

مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان امور مالیاتی

رییس هیات‌مدیره شرکت بیمه آسیا

معاون مالی اداری شرکت بیمه دانا

معاون مدیرعامل بیمه ما

 

اخبار مرتبط: