محمد ابراهیم تحسیری

محمد ابراهیم تحسیری

مدیر عامل شرکت بیمه معلم

مدرک تحصیلی

کارشناسی مدیریت دولتی

سوابق کاری:

معاون مدیر کل بازرس ویژه امور اقتصادی و دارایی

عضو هیات عامل سازمان خصوصی سازی

مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان امور مالیاتی

رییس هیات‌مدیره شرکت بیمه آسیا

معاون مالی اداری شرکت بیمه دانا

معاون مدیرعامل بیمه ما

 

اخبار مرتبط:
  • گزارش‌ها حاکی از این است که سود عملیاتی شرکت بیمه معلم در پایان سال مالی 97با رسیدن به رقم 340.419میلیون ریال کاهشی 19درصدی داشته است چرا که سود عملیاتی این شرکت در مدت مشابه سال قبل از آن 422.684میلیون ریال بوده است.

  • ‎مدیرعامل شرکت بیمه معلم:

    مدیرعامل شرکت بیمه معلم اظهار کرد که ‎وقوع سیل در ابتدای سال 98خرابی‌های بسیاری داشت و به گفته وزیر کشور خسارت سیل‌های اخیر بالغ بر ۳۵هزار میلیارد تومان است. از سوی دیگر تنها ده درصد از خسارات‌های اتفاق افتاده تحت پوشش بیمه بودند، بنابر آمار رسمی بین 5تا 7درصد واحدهای مسکونی در کشور از پوشش بیمه حوادث طبیعی برخوردارند و قسمت اعظم راه‌های کشور نیز در این حادثه دچار خسارت شدند که اغلب آنها از پوشش بیمه‌ای برخوردار نبوده‌اند.