سید محمد   آسوده

سید محمد آسوده

مدیر عامل بیمه اتکایی ایرانیان

مدرک تحصیلی

ليسانس بانكداري – مؤسسه علوم بانكداري – تهران ۱۳۵۶

فوق ليسانس مديريت بازرگاني – دانشگاه ايالتي مورهد – كنتاكي آمريكا ۱۳۵۸

 

سوابق کاری:

از ۱۳۸۸ تاكنون : مدير عامل و عضو هيات مديره بيمه اتكايي ايرانيان

از ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸: عضو هیات اجرایی پيگيري امور تاسیس بیمه اتکایی ایرانیان

از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶: رئيس هيأت مديره و مديرعامل شركت سهامي بيمه ايران

از ۱۳۸۰تا ۱۳۸۳ : رئيس هيأت مديره و مديرعامل شركت سهامي بيمه البرز

از ۱۳۶۳تا ۱۳۸۰ : عضو هيات عامل و معاون بيمه مركزي ايران

از۱۳۶۲تا ۱۳۶۳ : معاون مدير مالي بيمه مركزي ايران

 

اخبار مرتبط: