رجبعلی  سلیمانی نژاد

رجبعلی سلیمانی نژاد

مدیریت بیمه‌های آتش‌سوزی و باربری شرکت بیمه حافظ

مدرک تحصیلی

فارغ التحصیل کارشناسی مدیریت بازرگانی

 

سوابق کاری:

 رئیس اداره کل حقوقی شرکت سهامی بیمه ایران

مشاور مدیر عامل صندوق تامین خسارت بدنی و مدیر بیمه های آتش سوزی شرکت بیمه تعاون

 

اخبار مرتبط: