سعید   طاهری

سعید طاهری

مدیریت بیمه‌های مهندسی، مسئولیت و ریسک خاص شرکت بیمه حافظ

مدرک تحصیلی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-گرایش بیمه از دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا 

 

سوابق کاری:

ریاست بیمه های مسئولیت شرکت بیمه البرز

مدیریت بیمه های مسئولیت شرکت بیمه نوین

مدیریت بیمه های مسئولیت شرکت بیمه ما

 

اخبار مرتبط: