سید کاظم ملکوتی

سید کاظم ملکوتی

معاون فنی شرکت بیمه تجارت نو

اخبار مرتبط:
  • اختصاصی چابک آنلاین؛

    معاون فنی شرکت بیمه تجارت‌نو، آخرین آمار فروش این شرکت تا پایان آذر99را رقمی در حدود 910 میلیارد تومان اعلام کرد و اظهارداشت: تا پایان دی ماه سال‌جاری این رقم به یک هزارمیلیارد تومان می‌رسد.

  • اختصاصی چابک آنلاین؛

    معاون فنی شرکت بیمه تجارت‌نو بیان کرد: با توجه به شرایط تورمی حاکم بر کشور، شرکت‌های بیمه‌ای باید سرمایه خودرا افزایش دهند یا ادغام شوند در غیر اینصورت با مشکلات جدی روبه رو خواهند بود.