نیما لطفی

نیما لطفی

مدیر بیمه‌های خودرو شرکت بیمه آرمان

اخبار مرتبط:
  • اختصاصی چابک آنلاین؛ تغییر قانون شخص‌ثالث فروش بیمه‌نامه بدنه را افزایش داد

    مدیر اتومبیل شرکت بیمه آرمان بیان کرد: عدم شناخت از بیمه‌نامه بدنه اتومبیل و عدم الزام این بیمه‌نامه باعث شده که مالکان بخشی از خودروها این بیمه نامه را تهیه نکنند .