ابوالفضل برخی

ابوالفضل برخی

مدیر امور نمایندگان، کارگزاران و امور شعب شرکت بیمه ما

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد- رشته تجارت الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

کارشناسی مدیریت بیمه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

سوابق کاری:

مدیریت امور نمایندگان شرکت بیمه ما از سال 1396 تا 1397

معاون مدیر شبکه فروش شرکت بیمه سرمد از سال 1396

معاون مدیر امور نمایندگان شرکت بیمه معلم سال 1395

معاون مدیر امور شعب، نمایندگان و کارگزاران شرکت بیمه نوین از سال 1392 تا 1395

رییس اداره آمار و داده کاوی شکت بیمه نوین از سال 1388 تا 1392

معاون شعبه مرکزی شرکت بیمه نوین 

عضو کارگروه بیمه های اتومبیل سندیکای بیمه گران ایران از سال 1388 تا 1390

کارشناسی بیمه های مسئولیت و مهندسی شرکت بیمه نوین از سال 1385 تا 1388

عضو کمیته تعالی سازمانی EFQM شرکت بیمه نوین

عضو کمیته رسیدگی به تخلفات شرکت بیمه معلم 

عضو کمیته رسیدگی به تخلفات شرکت بیمه ما

کارشناس رسمی دادگستری از سال 1390 در رشته بیمه های بازرگانی

 

 

اخبار مرتبط:
  • اختصاصی چابک آنلاین؛

    مدیر امور نمایندگان ،کارگزاران و امور شعب شرکت بیمه ما، با اشاره به انعقاد قراردادهای کلان بیمه‌ای استان‌ها در تهران، گفت: استان‌های جنوبی و استان‌های مجاور استان تهران کمترین سهم حق بیمه را دربین استان‌های کشور دارند.

  • اختصاصی چابک آنلاین؛

    مدیر امور نمایندگان، کارگزاران و امور شعب شرکت بیمه ما بیان کرد: آیین نامه 83 بیمه مرکزی هم همانند هر آیین نامه دیگری نیاز به بازنگری داردکه کارمزد دولتی ومحاسبه کارمزد پلکانی از جمله مواردی است که مورد انتقاد نمایندگان قراردارد.