آرام رشیدی

آرام رشیدی

معاون پشتیبانی و امور اقتصادی شرکت بیمه نوین

اخبار مرتبط:
 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  "آرام رشیدی"، معاون پشتیبانی و امور اقتصادی شرکت بیمه نوین در گفت‌وگو با چابک آنلاین: بیمه نوین به‌دنبال آن است تا بیشتر فروش توسط نمایندگان انجام و کمترین بیمه نامه به صورت مستقیم صادر شود./ نمایندگان شرکت، استقبال خوبی از آموزش‌های آنلاین در شرایط کرونا دارند.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  "آرام رشیدی"، معاون پشتیبانی و امور اقتصادی شرکت بیمه نوین در گفت‌وگو با چابک آنلاین: صنعت بیمه به شدت نیازمند توسعه خدمات پس از فروش است و اگر خدمات پس از فروش مطلوبی در اختیار مردم قرار گیرد مردم هم بیشتر به سمت صنعت بیمه خواهند آمد.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  آرام رشیدی، معاون پشتیبانی و امور اقتصادی شرکت بیمه نوین در گفت‌وگو با چابک آنلاین: می‌توان نمایندگان شرکت‌های بیمه را براساس آموزش‌هایی که می‌بینند و براساس میزان فروشی که خواهند داشت درجه بندی و رتبه بندی کرد./ نماینده‌های درجه یک می‌توانند حامی نمایندگان دو و سه باشند.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  آرام رشیدی، معاون پشتیبانی و امور اقتصادی شرکت بیمه نوین در گفت‌وگو با چابک آنلاین: تامین اجتماعی می‌گوید نمایندگان حقیقی هم باید موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی را ازطریق شرکت های بیمه ای انجام دهند/ رابطه شرکت‌های بیمه‌ای با نمایندگان، یک رابطه فروش است و نمایندگان حقیقی عاملیت فروش بوده و مشمول ماده ۳۸ قانون سازمان تامین اجتماعی نمی‌شوند.

 • آرام رشیدی، معاون پشتیبانی و امور اقتصادی شرکت بیمه نوین باحضور در تحریریه چابک‌آنلاین، اظهار کرد که رابطه شرکت های بیمه ای با نمایندگان، یک رابطه فروش است و نمایندگان حقیقی عاملیت فروش بوده و مشمول ماده 38 قانون سازمان تامین اجتماعی نیستند. مشروح گفتگوی تفصیلی چابک آنلاین با معاون پشتیبانی و امور اقتصادی شرکت بیمه نوین بزودی منتشر می‌شود.

 • معاون پشتیبانی و امور اقتصادی شرکت بیمه نوین اظهار کرد که با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور، مراجعه مردم به مراکز درمانی، بیمارستان‌ها و مطب پزشکان کاهش داشته است.

 • معاون پشتیبانی و امور اقتصادی شرکت بیمه نوین اظهار کرد که آیین نامه 90 بیشتر بر روی بافت و ساختار فنی شرکت‌های بیمه تاکید کرده در حالیکه بازار فعلی در حال تغییر وضعیت از خود محوری به بازارگرایی است.