مصطفی ملکی

مصطفی ملکی

مدیر بیمه‌های خودرو شرکت بیمه ملت

مدرک تحصیلی

کارشناسی مدیریت بیمه

 

اخبار مرتبط: