ریحانه جناتی کاشانی

ریحانه جناتی کاشانی

معاون فنی بیمه‌های اشخاص شرکت بیمه ملت

مدرک تحصیلی

ارشناسی ارشد علوم محاسبات و برنامه ریزی (اکچوئری)

 

اخبار مرتبط: