امین احمدیان

امین احمدیان

عضو هیات مدیره شرکت بیمه البرز

مدرک تحصیلی

کارشناسی مدیریت بیمه

 

سوابق کاری:

معاون بازاریابی و فروش شرکت بیمه ملت

 

اخبار مرتبط: