خلیل  حسن زاده کمند

خلیل حسن زاده کمند

معاون فنی شرکت بیمه ما

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد

سوابق کاری:

مدیر عامل شرکت بیمه خاورمیانه

 

اخبار مرتبط: