رضا یادگاری

رضا یادگاری

مدیر نوآوری، تحول دیجیتال و کیفیت جامع شرکت بیمه سینا

اخبار مرتبط: