بیژن  صادق

بیژن صادق

عضو هیات مدیره شرکت بیمه ما

مدرک تحصیلی

دکترای پزشکی

 

سوابق کاری:

مدیر عامل بیمه دانا

اخبار مرتبط: