امیر  صفری

امیر صفری

مدیرکل نظارت بر بیمه های زندگی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مدرک تحصیلی

کارشناسی مديريت بازرگاني با گرايش مالي دانشگاه شهيد بهشتي

کارشناسی ارشد مديريت بازرگاني با گرايش مالي

مديريت مالي از دانشگاه كارلسروهه آلمان

 

سوابق کاری:

سرپرست پژوهشکده بیمه

عضو هيات علمي دانشگاه

مدير گروه پژوهش هاي عمومي بيمه در پژوهشكده بيمه

رييس اداره نظارت مالي

مشاور معاونت طرح و توسعه بيمه مركزي

 

اخبار مرتبط: