سيدجواد  میرقاسمي

سيدجواد میرقاسمي

مدير كل امور حقوقي بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

اخبار مرتبط:
  • سیدجواد میرقاسمی، مدیر کل امور حقوقی بیمه مرکزی: تخفیف عدم خسارت وسیله نقلیه قابل انتقال به خریدار نیست و تنها قابل حفظ برای بیمه گذار و بستگان درجه یک وی است.

  • سیدجواد میرقاسمی، مدیر کل امور حقوقی بیمه مرکزی: تقلب در صنعت بیمه در دو بخش عرضه بیمه بدون مجوز و خسارت وجود دارد/ برخورد با افراد فاقد مجوز که بیمه عرضه می کنند در اولویت بیمه مرکزی و دفتر حقوقی بیمه مرکزی قرار داد.