محمود  حق وردیلو

محمود حق وردیلو

مدير كل نظارت مالي بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

اخبار مرتبط:
  • اختصاصی چابک آنلاین؛

    مدیرکل نظارت مالی بیمه مرکزی، درخصوص ظرفیت مجاز نگهداری ریسک شرکت‌های بیمه‌ای،گفت: زمانی که ارزش روز دارایی‌ها و اموال بیمه‌گذاران افزایش می‌یابد، به تبع صدور بیمه‌نامه و پذیرش ریسک از سوی شرکت‌های بیمه‌ای ،ریسک انتقالی به آنها نیز افزایش می‌یابد و ممکن است فراتر از ظرفیت مجاز نگهداری ریسک شرکت‌های بیمه قرار گیرد.