ابراهیم اقبالی

ابراهیم اقبالی

مدیر سرمايه‌گذاری و سهام شرکت بیمه آسیا

مدرک تحصیلی

کارشناسی: اقتصاد بازرگانی

کارشناسی ارشد: حقوق عمومی

 

سوابق کاری:

معاون اداره سرمایه گذاری

رئیس اداره سرمایه گذاری

مدیر سرمایه گذاری و امور سهام

 

اخبار مرتبط: