میرعلی مطهری

میرعلی مطهری

معاون مدیرعامل در بیمه‌های اشخاص شرکت بیمه پاسارگاد

مدرک تحصیلی

لیسانس بیمه های بازرگانی

 

اخبار مرتبط: