حمید عبدالحسین حریری

حمید عبدالحسین حریری

معاون مدیرعامل در بیمه‌های اموال و مسئولیت شرکت بیمه پاسارگاد

مدرک تحصیلی

لیسانس بیمه های بازرگانی

 

اخبار مرتبط: