محمدحسین غلامی

محمدحسین غلامی

سرپرست مدیریت ریسک و اکچوئری شرکت بیمه دی

مدرک تحصیلی

فوق لیسانس مهندسی صنایع

اخبار مرتبط: