الهه صادقی

الهه صادقی

مدیر بیمه‌های آتش‌سوزی و مهندسی شرکت بیمه دی

مدرک تحصیلی

فوق لیسانس مدیریت مالی

اخبار مرتبط: