هنگامه بخشی

هنگامه بخشی

مدیر بیمه‌های مسئولیت، حمل و نقل و طرح‌های خاص شرکت بیمه دی

مدرک تحصیلی

فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

اخبار مرتبط: