سجاد رامندی

سجاد رامندی

سرپرست معاونت فنی بیمه‌های اشخاص شرکت بیمه دی

مدرک تحصیلی

فوق لیسانس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 

اخبار مرتبط: