داریوش  محمدی

داریوش محمدی

مدیر عامل بیمه میهن

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه تربیت مدرس

دانشجوی دکتری مدیریت

 

 

سوابق کاری:

عضو هیات مدیره بیمه میهن

دارای سوابق مدیریتی متعدد در شرکت‌های بیمه ایران، رازی، ما و دی

مسئول حوزه حسابرسی و عضو کمیته حسابرسی بیمه ایران

رئیس دانشگاه علمی کاربردی بیمه ایران

معاون مالی و اداری مدیرعامل بیمه رازی

مشاور مدیرعامل بیمه ما

معاون مالی و سرمایه گذاری بیمه دی

 

 

اخبار مرتبط: