محمدمهدی اعلایی

محمدمهدی اعلایی

عضو هیدت مدیره بیمه ایران

مدرک تحصیلی

دانشجوی دکترای مدیریت کسب و کار ( DBA ) دانشگاه شهید بهشتی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی دانشگاه تهران

کارشناس اقتصاد نظری – دانشگاه مفید قم

 

 

سوابق کاری:

معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت سهامی بیمه ایران

مدیرکل ثبت احوال استان تهران

معاون استاندارخراسان رضوی

مدیرکل توسعه کار آفرینی و بهره وری نیروی کار وزارت کار و امور اجتماعی

مدیرکل تعاون استان آذربایجان شرقی

مدیرکل تعاون استان زنجان

مدرس دروس اقتصادی، مالی و بازاریابی در دانشگاه های دولتی و آزاد

 

اخبار مرتبط: