علی آزاد

علی آزاد

رئیس هیأت مدیره بیمه کارآفرین

مدرک تحصیلی

فوق لیسانس راه و ساختمان دانشکده فنی دانشگاه تهران

 

سوابق کاری:

  • دبیر انجمن شرکتهای راه سازی ایران
  • نائب رئیس هیئت مدیره انجمن شرکتهای ساختمانی
  • رئیس هیئت مدیره شرکت تضمین شرکتهای ساختمانی
  • رئیس هیئت مدیره شرکت آفرینش های نوین ساختمان
  • عضو هیئت مدیره شرکت سیمان تیس چابهار به نمایندگی از بانک کارآفرین

 

اخبار مرتبط: