خسرو فخیم هاشمی

خسرو فخیم هاشمی

رئیس هیات مدیره شرکت بیمه سامان

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد حسابداری

 

سوابق کاری:

درحال حاضر عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شیشه همدان

اخبار مرتبط: