محمد کاشانی

محمد کاشانی

عضو هیات مدیره بیمه دی

مدرک تحصیلی

دکتری مدیریت

 

سوابق کاری:

معاون سرمایه‌گذاری و مشاور مدیرعامل بانک دی

مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره شرکت تکتا

عضو هیئت‌مدیره شرکت همراه اول

 

اخبار مرتبط: