مجتبی حیدری

مجتبی حیدری

عضو هیات مدیره بیمه دی

مدرک تحصیلی

فوق‌لیسانس آموزش و بهسازی منابع انسانی

 

سوابق کاری:

معاون سرمایه انسانی و پشتیبانی بانک دی

جانشین و مدیر ارشد معاونت منابع انسانی بانک مهر اقتصاد

 

اخبار مرتبط: