ناصر لقائی

ناصر لقائی

مدیر سرمایه انسانی و خدمات اداری و مدیر روابط عمومی شرکت بیمه اتکایی ایرانیان

مدرک تحصیلی

فوق لیسانس مدیریت دولتی گرایش تحول – مرکز آموزش مدیریت دولتی

 

سوابق کاری:

از اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ تاکنون : مدیر امور اداری و روابط عمومی شرکت بیمه اتکایی ایرانیان

از ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۹ : مدیر روابط عمومی شرکت سهامی بیمه ایران


 

اخبار مرتبط: