محسن پدرام

محسن پدرام

رئیس هیئت مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

کارشناسی حسابداری

سوابق کاری:

مدیریت امور منابع انسانی بانک ملی کشور

ریاست اداره کل حوزه مدیریت بانک ملی ایران

بازرس اداره کل بازرسی بانک ملی ایران

مدیریت چندین شعبه بانک ملی ایران

عضویت در کمیته معاملات بانکی

اخبار مرتبط: