سید حسین رضوی نائینی

سید حسین رضوی نائینی

قائم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره بانک سرمایه

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد

اخبار مرتبط: