عباس اشرف‌نژاد

عباس اشرف‌نژاد

معاون اعتباری و عضو هیات مدیره بانک تجارت

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

 

سوابق کاری:

• متصدی امور بانکی 

• رئیس دایره اعتبارات و بروات

• رئیس واحد ارزی ارومیه 

• مدیر شعب بانک تجارت استان زنجان 

• رئیس اداره اعتباراتکل بانک تجارت 

• مدیر امور اعتباری بانک تجارت 

• رئیس کمیته عالی مدیریت ریسک بانک تجارت 

• رئیس کمیته 3 انضباط کار بانک تجارت 

• عضو کمیته عالی مدیریت دارایی ها و بدهیهای بانک تجارت 

• مسئول کمیته اعتباری مرکز بانک تجارت 

• عضو کمیته عالی اعتباری بانک تجارت 

• مدرس دروس بانکی و مدیریت 

• عضو کمیته حسابرسی داخلی بانک تجارت 

• رئیس کمیته جبران خدمات بانک تجارت

• نائب رئیس هیات مدیره شرکت آرتا تجارت زرین

• نائب رئیس هیات مدیره شرکت ایران تایر

• مسئول کمیته حسابرسی

 

اخبار مرتبط: