نادر خواجه حق وردی

نادر خواجه حق وردی

قائم مقام مدیرعامل و عضو هیات عامل بانک تجارت

اخبار مرتبط: