محمدتقی صمدی

محمدتقی صمدی

رئیس هیأت مدیره بانک ملت

مدرک تحصیلی

دکتری مدیریت مالی

سوابق کاری:

عضو هیئت عامل و معاون مدیرعامل بانک ملت

معاون مالی و اقتصادی مدیرعامل بانک شهر

عضو هیئت مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران 

رئیس هیئت مدیره شرکت بیمه ما

مدیر امور مالی بانک ملت

اخبار مرتبط: