علیرضا لگزایی

علیرضا لگزایی

عضو هیأت مدیره و قائم مقام مدیرعامل بانک ملت

مدرک تحصیلی

دکترای مدیریت فناوری اطلاعات

سوابق کاری:

عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل بانک ملت

معاون مدیرعامل در امور اطلاعات و فناوری بانک تجارت

عضو هیئت مدیره شرکت سپرده گذاری مرکز اوراق بهادار و تسویه وجوه ایران

عضو هیئت مدیره گروه فناوران هوشمند بهسازان فردا

عضو و رئیس شورای مدیریت بانک ارمنستان

عضو شورای راهبردی بانکداری الکترونیک

عضو کارگروه بانکداری الکترونیک در پژوهشکده پولی و بانکی

عضو کمیته راهبردی بانکداری تجاری بانک ملت

 

 

 

اخبار مرتبط: